Aanleverspecificaties

Als richtlijn voor soepel ontwerpproces

Een drukker stelt bepaalde eisen aan drukwerkbestanden zodat hij mooie producten kan garanderen. De ontwerpen die DTP at home maakt voldoen aan de gestelde eisen. Maar aanleverspecificaties zijn tevens een goede richtlijn voor het productie proces van de drukwerk opdracht die DTP at home voor je uitvoert.

Aanleverspecificaties DTP at home

DTP at home vraagt de klant ook om volgens enkele randvoorwaarden materiaal aan te leveren. Enerzijds om aan de eisen van de drukker te kunnen voldoen. Anderzijds om volgens de verwachte uren, zoals opgenomen in de offerte, een ontwerp te kunnen maken binnen de verwachte productie tijd.

Want stel je voor dat ik aan de slag ga met het aangeleverde materiaal. Met deze input maak ik een volledig ontwerp dat ik als PDF aan je voorleg. Na correctie blijkt dat er twee alinea’s met tekst aan het eerste ontwerp toegevoegd moet worden. Dat betekent dat het toevoegen van deze tekst van invloed is op het gehele ontwerp en dat het tijd kost om het ontwerp zo aan te passen dat de extra tekst ingepast kan worden. Deze aanpassing is niet in de verwachte uren opgenomen en zal van invloed zijn op de werkelijk aantal bestede uren en kosten. In de voortgang van het productieproces worden deze uren besproken en ter goedkeuring voorgelegd.

 

Helemaal voorkomen dat een opdracht volgens verwachte productie verloopt is niet mogelijk. Onderstaande aanleverspecificaties zijn wel een stap in de juiste richting en zullen zeker een positieve invloed hebben op het productieproces.

  • afbeeldingen (los) aanleveren als .jpg (min. 300 dpi),
  • teksten (zonder opmaak en foto's) geredigeerd en correctievrij digitaal aanleveren,
  • logo’s aanleveren als .ai- of .eps- bestanden,
  • kleurwensen overleggen en indien mogelijk in codes aanleveren,
  • huisstijl wensen of richtlijnen zo compleet mogelijk overleggen.
     
  • 06 48 92 41 00
  • info@dtpathome.nl
  • www.dtpathome.nl