De informatie vermeld op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is bedoeld om de bezoeker te informeren over de mogelijkheden die DTP at home kan bieden. 

De inhoud van www.dtpathome.nl is met veel zorgvuldigheid geplaatst maar DTP at home kan niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of geheel foutloos is. DTP at home kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden die op de website worden verstrekt.
 

In geen enkel geval is het toegestaan informatie van de site te kopiëren en voor eigen doeleinden te gebruiken.


De ontwerpen en afbeeldingen zijn eigendom van DTP at home. Het is niet toegestaan deze te gebruiken of te kopiëren. De ontwerpen opgenomen in de portfolio van DTP at home zijn mede eigendom van de klanten. Het gebruik daarvan is afgestemd.


Ontwerpen of afbeeldingen die geen eigendom zijn van DTP at home zijn voor publicatie op www.dtpathome.nl afgestemd of afgekocht. Het is niet toegestaan deze afbeeldingen te kopiëren en te gebruiken voor welk doel dan ook. Indien je voor gebruik een boete ontvangt is DTP at home daarvoor niet aansprakelijk.

Voor het verklaren en inzicht geven in de terminologie in de grafische sector heeft DTP at home gebruik gemaakt van diverse bronnen waaronder

  • www.computerwoorden.nl
  • www.wikipedia.org
  • www.encyclo.nl
  • 06 48 92 41 00
  • info@dtpathome.nl
  • www.dtpathome.nl